خانه همکاران

ایمان خلقی

ایمان خلقی

کارشناس ارشد مدیریت و مهندسی صنایع
سرممیز رسمی مرجع صدور DAS انگلستان (IRCA)

بهزاد احمدپور

کارشناس ارشد مهندسی عمران
مشاور توسعه بازار و تحلیل سیستم

حمیدرضا تبریزیان

حمیدرضا تبریزیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
کارشناس ارشد حقوق

رسول وحدتی

رسول وحدتی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
توسعه دهنده وب سایت ایزوسیستم

علی نادعلیان

کارشناس ارشد مکانیک و مهندسی صنایع
مشاور و مدرس سیستم های مدیریتی

مهدی دارایی

کارشناس ارشد مدیریت و مهندسی مکانیک
مشاور و مدرس سیستم های مدیریتی