خانه مطالب

فهرست اسناد اجباری و غیر اجباری مورد نیاز ISO 9001:2015

فهرست اسناد اجباری و غیر اجباری مورد نیاز ISO 9001: 2015 از زمان انتشار نسخه جدید ایزو 9001 تحت عنوان  ISO 9001:2015 ، بسیاری از افراد به دنبال این هستند که بدانند کدام یک از الزامات و اسناد در این ویرایش اجباری و کدام ها غیر اجباری هستند. بنابراین، در اینجا (لیست زیر) شما نه [...]

چگونه اهداف کیفی خوبی در یک سیستم ایزو ۹۰۰۱ بنویسیم؟

ایزو 9001 نحوه نوشتن اهداف کیفی خوب و کاربردی در یک سیستم ایزو 9001 اهداف کیفی جزو الزامات استاندارد ISO 9001 است، اما چرا؟ اهداف کیفی چه هستند، و هدف از نگارش آن ها چیست؟ در حالی پاسخ به این سوالات ممکن است جالب باشد که یک سوال مهم دیگر این است که چگونه شما اهداف کیفی [...]

ریسک ها و فرصت ها در استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ (تفکر مبتنی بر ریسک)

ریسک و فرصت در استاندارد ایزو 9001:2015 در ویرایش جدید ایزو 9001 یعنی ایزو 9001:2015 ، توجه ویژه ای به مفهوم ریسک ها و فرصت ها (تفکر مبتنی بر ریسک) در سازمان شده است در این مقاله ضمن آشنایی با این مفهوم بندهای مرتبط با این موضوع را بررسی خوهیم کرد. هنگام استفاده از الزامات [...]

روش اجرایی خرید و تدارکات در یک سیستم ایزو ۹۰۰۱ + دانلود نمونه فرم روش اجرایی خرید در یک شرکت

دانلود نمونه مستندات ایزو تعریف خرید چیست؟ پیش از اینکه به روش اجرایی خرید و تدارکات بپردازیم بهتر است تعریفی علمی از خرید داشته باشیم. خرید یک عمل معمول است که توسط افراد و شرکت ها انجام می شود. هدف از این معامله مالی این است که مالکیت یک قطعه از اموال فیزیکی، فکری، مجازی و غیره را انتقال [...]
محتوا در بخش نمونه مستندات ایزو 9001

آشنایی با نقطه سفارش و موجودی اطمینان + دانلود نمونه فرم نقطه سفارش در یک شرکت

دانلود نمونه مستندات ایزو برنامه ریزی تولید یکی از بخش های اصلی در واحدهای صنعتی تولید کننده است. اگر یک شرکت بخش برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی نداشته باشد با مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه تولید، عدم تحویل به موقع به مشتریان و مشکلات سفارش گیری دچار می شود. نقطه سفارش و موجودی اطمینان چیست ؟ در نظر [...]
محتوا در بخش نمونه مستندات ایزو 9001

آشنایی با برنامه ریزی تولید + دانلود نمونه روش اجرایی برنامه ریزی تولید در یک شرکت

دانلود نمونه مستندات ایزو آشنایی با برنامه ریزی تولید انواع مختلف روش های تولید مانند تولید تک محصول، تولید دسته ای، تولید انبوه، تولید مستمر و غیره، شیوه مربوط به خود از برنامه ریزی تولید را دارند. برنامه ریزی تولید می تواند با کنترل تولید به برنامه ریزی و کنترل تولید تبدیل شود یا می توان آن را در [...]
محتوا در بخش نمونه مستندات ایزو 9001